459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Leukémie, rakovina krve

Popis Leukémie, rakovina krve

Fyziologie (jak to má fungovat)

Krev je nepostradatelný dopravní systém našeho těla, jenž přináší všem buňkám kyslík (O2), živiny, a odvádí odpadní látky a oxid uhličitý (CO2). Zároveň v ní koluje naše obranyschopnost v podobě bílých krvinek, krvácení zastavující krevních destiček, a nespočet dalších látek a molekul.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Příčina a mechanizmus rakoviny je chyba v genetické informaci (DNA) buňky v našem těle, která nebyla usmrcena imunitním systémem. Tato buňka nereaguje na pokyny našeho těla, z okolí přijímá živiny a nekontrolovatelně se dělí – propuká rakovina, nádorový růst. Více...

Jako leukémii označujeme rakovinu krve, přesněji rakovinu některých krevních buněk. Důvod vzniku nádorového bujení krve zatím není plně pochopen, ale musíme si uvědomit, že jak krev, tak i její kolébka, kostní dřeň, jsou choulostivé soustavy, které jsou poškozovány tělu nevlastními látkami. Jednorázové vystavení škodlivé látce ještě nemusí znamenat nemoc, ale dlouhodobé až trvalé soužití s toxiny (například z vody, potravin, ovzduší, obydlí, a dalších) má jistě vliv nejen na naši krev.

Příčiny

  • ionizující záření (ozařování), těžké kovy, chemikálie, pesticidy a další toxické, tělu cizí látky
  • genetika, vrozené dispozice, přítomnost v rodině, genetické nemoci
  • léky (cytostatika)
  • možný je i vliv prodělané virové infekce

Poddruhy nemoci

Leukémii můžeme dělit do několika kategorií a podkategorií.
Jedno z možných dělení je na akutní a chronickou, kdy akutní se projevuje rychlým nástupem i průběhem nemoci, naopak forma chronická probíhá pomalu. Další dělení je na leukémii myeloidní a lymfatickou. Myeloidní vychází z porušené tvorby červených krvinek a lymfatická je porušený vývoj bílých krvinek.

Toto a další dělení přenecháme lékařům, protože je k němu třeba laboratorní vyšetření krve.

Příznaky – klinický obraz

Nádorové onemocnění předznamenávají či doprovázejí celotělové projevy: únava, noční pocení, dlouhodobě zvýšená teplota, nechutenství, popřípadě ztráta hmotnosti.

U leukémie se objevuje bolest kloubů, kostí, bolestivé i nebolestivé zvětšení uzlin, sleziny, jater, petechie, červené pupínky, bílkoviny v moči.

Nádorové bujení v krvi může způsobit sníženou tvorbu nových červených (anémie a zní plynoucí nedostatek dechu), bílých krvinek (snížená imunita), i krevních destiček (zvýšená krvácivost a její komplikace - modřiny, krvácení z dásní, krev v moči nebo stolici).

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Léky

Moderní medicíně vděčíme za brilantní diagnostické způsoby vedoucí k přesnému určení typu leukémie. V případě léčby je situace složitější, protože nádorové buňky kolují v krvi po celém těle. Je-li léčba ještě možná, využívá se především chemoterapie (cytostatika), v menší míře ozařování či transplantace kostní dřeně. Úspěšnost léčby je závislá na konkrétním typu a pokročilosti leukémie.

Byliny

Byliny podle lidového léčení

U tohoto onemocněné se nedoporučuje užívání třapatky.

(Informační zdroje stránky)